నేత్రావతి నది కర్ణాటక రాష్ట్రం లోని చిక్కమగళూరు జిల్లాలోని కుద్రేముఖ్ ప్రాంతం లో ఉన్న యలనీరు ఘాట్ లోని బంగ్రేబాలిగే లోయ లో పుట్టింది. ఈ నది ప్రముఖ పుణ్యక్షేత్రం అయిన ధర్మస్థల గుండా ప్రవహిస్తుంది. అలాగే ఈ నది ని కూడా ఒక పుణ్య నది గా ప్రజలు వ్యవహరిస్తారు. మంగళూరు నగరానికి దక్షిణం వైపు అరేబియా సముద్రంకి ప్రవహించే ముందు ఈ నది కుమారధార నది తో ఉప్పినంగడి వద్ద కలుస్తుంది. బంట్వాల, మంగళూరు పట్టణాల మంచి నీటికి ఈ నదే ప్రధాన ఆధారం. ఈ నది పై నిర్మించిన నేత్రావతి రైల్వే వంతెన మంగుళూరు కు ప్రవేశ ద్వారంగా పనిచేసే ప్రసిద్ధ వంతెనలలో ఒకటి.

నేత్రావతి నది
స్థానిక పేరు[Nethravathi malakali nadhi] Error: {{Native name}}: missing language tag (help)  (language?)
స్థానం
దేశంభారతదేశం
భౌతిక లక్షణాలు
మూలం 
 • స్థానంగంగమూల, చిక్‌మహలూరు, కర్ణాటక
సముద్రాన్ని చేరే ప్రదేశం 
 • స్థానం
అరేబియా సముద్రం
పొడవు106 Km
మంగుళూరు వద్ద నేత్రావతి నది.
మంగుళూరు వెళ్ళుటకు మార్గంగా ఉన్న నేత్రావతి రైల్వే బ్రిడ్జి
నేత్రావతి నదిపై ఉల్లాల్ బ్రిడ్జి

మూలాలు

మార్చు