పదార్థం స్థితి

భౌతిక శాస్త్రంలో పదార్థం యొక్క స్థితి అనేది పదార్థం మీద ఆధారపడి ఉన్న విభిన్న రూపాలలో ఒకటి. పదార్థం యొక్క నాలుగు స్థితులను రోజువారి జీవితంలో పరిశీలిస్తుంటాము అవి: ఘన, ద్రవ, వాయు, ప్లాస్మా. బోస్-ఐన్‌స్టీన్ కండెన్‌సేట్, న్యూట్రాన్-క్షీణ పదార్థం వంటి అనేక ఇతర స్థితులూ గుర్తించబడ్డాయి, అయితే ఇవి కేవలం అల్ట్రా కోల్డ్ లేదా అల్ట్రా డెన్స్ పదార్థం వంటి తీవ్రమైన పరిస్థితుల్లో మాత్రమే ఏర్పడతాయి. క్వార్క్-గ్లూఆన్ ప్లాస్మాల వంటి ఇతర స్థితులు సాధ్యమని నమ్మకాన్నిస్తున్నాయి కానీ ఇప్పటి కోసం సిద్ధాంతపరమైనవే నిలిచి ఉన్నాయి. పదార్థం యొక్క అన్ని రకాల ఎక్సోటిక్ పదార్థాల స్థితుల కొరకు పదార్థ స్థితుల యొక్క జాబితాను చూడండి. చారిత్రాత్మకంగా, లక్షణాలలో గుణాత్మక తేడాల ఆధారంగా భేదం చేయబడింది. ఘన స్థితిలో పదార్థ భాగం కణాలు (అణువులు, పరమాణువులు లేదా అయాన్లు) ఒక స్థానంలో, దగ్గరగా కలిసి ఒక స్థిర వాల్యూం, రూపాన్ని కొనసాగిస్తాయి.

పదార్థం యొక్క నాలుగు ప్రాథమిక స్థితులు. పైన ఎడమ నుండి గడియారదిశగా అవి ఘనము (మంచు శిల్పం), ద్రవం (నీటి చుక్క), ప్లాస్మా (టెస్లా కాయిల్ నుండి విద్యుత్ ఉత్సర్గ), వాయువు (మేఘాలు చుట్టూ గాలి).

నాలుగు ప్రాథమిక స్థితులుసవరించు

ఘనంసవరించు

 
A crystalline solid: atomic resolution image of strontium titanate. Brighter atoms are Sr and darker ones are Ti.

ద్రవంసవరించు

 
Structure of a classical monatomic liquid. Atoms have many nearest neighbors in contact, yet no long-range order is present.

వాయువుసవరించు

 
The spaces between gas molecules are very big. Gas molecules have very weak or no bonds at all. The molecules in "gas" can move freely and fast.

వాయువు పదార్ధాల యొక్క ఒక మూల స్థితి. భౌతిక శాస్త్రం ప్రకారం, నిర్ధిష్టమైన ఆకారం, ఘనపరిమాణం లేని అణువులు, అయానులు, లేదా ఎలక్ట్రానుల సముదాయం వాయువు. వాయువులలోని అణువులు ఎల్లప్పుడు ఒక నిర్ధిష్టమైన దిశ లేకుండా కదులుతుంటాయి. భూమి వాతావరణంలో అతి ముఖ్యమైన గాలి కొన్ని రకాల వాయువుల మిశ్రమము.

ప్లాస్మాసవరించు

 
In a plasma, electrons are ripped away from their nuclei, forming an electron "sea". This gives it the ability to conduct electricity.

ప్లాస్మా అనేది పదార్థం యొక్క నాలుగు ప్రాథమిక స్థితులలో ఒకటి, మిగతా స్థితులు ఏవనగా ఘన, ద్రవ, వాయు స్థితులు. ప్లాస్మా మిగతా స్థితుల వాటిలా కాకుండా వేరే లక్షణాలను కలిగి ఉంటుంది. ప్లాస్మాను వాయువు వేడి చేయడం ద్వారా సృష్టించవచ్చు లేదా లేజర్ లేదా మైక్రోవేవ్ జనరేటర్ తో అనువర్తితం చేసి బలమైన విద్యుదయస్కాంత క్షేత్రానికి గురిచేయడం ద్వారా సృష్టించవచ్చు.

Phase transitionsసవరించు

This diagram illustrates transitions between the four fundamental states of matter.