పన్నీరు పువ్వు (Guettarda speciosa) ఒక రకమైన పువ్వు.

Guettarda speciosa
Guettardia2.jpg
Guettarda speciosa
Scientific classification
Kingdom:
(unranked):
(unranked):
(unranked):
Order:
Family:
Subfamily:
Tribe:
Genus:
Species:
G. speciosa
Binomial name
Guettarda speciosa