పరాన్నజీవి మొక్క

పరాన్నజీవి మొక్క (ఆంగ్లం Parasitic plant) ఒక రకమైన మొక్కపై పాక్షికంగా గాని లేదా సంపూర్ణంగా గాని జీవించే మరొక మొక్క. ఇలాంటి మొక్కలు సుమారు 4,100 జాతులు 19 కుటుంబాలలో గుర్తించబడ్డాయి.[1]

Cuscuta Parasite Plant

రకాలుసవరించు

పరాన్న జీవు మొక్కలను ఆరు రకాలుగా గుర్తించారు:

  • 1a. Obligate parasite – ఈ పరాన్న జీవులు అతిథేయి లేకుండా జీవితచక్రాన్ని పూర్తిచేయలేవు.
  • 1b. Facultative parasite – ఈ పరాన్న జీవులు అతిథేయి లేకుండా జీవితచక్రాన్ని పూర్తిచేయగలవు.
  • 2a. Stem parasite – ఈ పరాన్న జీవులు అతిథేయి కాండం మీద జీవిస్తాయి.
  • 2b. Root parasite – ఈ పరాన్న జీవులు అతిథేయి వేరు మీద జీవిస్తాయి.
  • 3a. Holoparasite – ఈ పరాన్న జీవులు పూర్తిగా అతిథేయి మీద ఆధారపడి జీవిస్తాయి. వీటిలో క్లోరోఫిల్ ఉండదు.
  • 3b. Hemiparasite – ఈ పరాన్న జీవులు పాక్షికంగా అతిథేయి మీద జీవిస్తాయి. ఇవి కొంతవరకు కిరణజన్య సంయోగక్రియను జరుపుతాయి. కొన్ని అతిథేయి వేర్ల నుండి నీరు, ఖనిజ లవణాల్ని స్వీకరిస్తాయి.

మూలాలుసవరించు

  1. Nickrent, D. L. and Musselman, L. J. 2004. Introduction to Parasitic Flowering Plants. The Plant Health Instructor. DOI: 10.1094/PHI-I-2004-0330-01 [1] Archived 2007-02-02 at the Wayback Machine