ఒక రూపం నుంచి మరొక రూపాన్ని సంతరించుకోవడాన్ని పరిణామం చెందడం లేదా మార్పు చెందడం అని అంటారు.

సైకిలు ఆవిష్కరణలో పరిణామం
స్త్రీ రూపం సంతరిముకోవడంలో జీవ పరిణామం

ఇవి కూడా చూడండి సవరించు

జీవ పరిణామం

"https://te.wikipedia.org/w/index.php?title=పరిణామం&oldid=3259501" నుండి వెలికితీశారు