పరిణామం

ఒక రూపం నుంచి మరొక రూపాన్ని సంతరించుకోవడాన్ని పరిణామం చెందడం లేదా మార్పు చెందడం అని అంటారు.

చిత్రమాలికEdit

ఇవి కూడా చూడండిEdit

జీవ పరిణామం