పసుపు కుంకుమ (2000 సినిమా)

పసుపు కుంకుమ
(2000 తెలుగు సినిమా)
దర్శకత్వం ఎం.రఘుపతి రెడ్డి
తారాగణం ఆమని
నిర్మాణ సంస్థ శ్రీ వెన్నెల క్రియెషన్స్
భాష తెలుగు