సముద్రమట్టానికి కొంత ఎత్తున ఉండి ఇంచుమించు సమతలంగా ఉన్న ప్రాంతాన్ని పీఠభూమి అని వ్యవహరిస్తారు.

వెనెజ్యులా లోని మౌంట్ రొరైమా

ఉదాహరణ:

"https://te.wikipedia.org/w/index.php?title=పీఠభూమి&oldid=3588271" నుండి వెలికితీశారు