పుట్టి అనేది వెదురుతో కట్టిన గుండ్రటి తొట్టి ఆకారంలో ఉంటుంది. తొట్టిలోకి నీరు రాకుండా అడుగున చర్మంతో చేసిన గుడ్డతో కట్టి నీటి మీద తేలేటట్లు చేస్తారు. దీనిని ముందుకి నడపటానికి ఈతగాళ్ళు ముందుకి తోసుకు వెళతారు.

'పుట్టి మునిగిందా?' 'మరేమీ పుట్టి మునగలేదు' మొదలయిన మాటలకి మూలం ఇదే.

బోర్లించిన పుట్టి. నాగార్జున సాగర్ వద్ద తీసిన చిత్రముసాగర్ నీళ్ళలో పుట్టిలో ప్రయాణిస్తున్న వారు
"https://te.wikipedia.org/w/index.php?title=పుట్టి&oldid=2953864" నుండి వెలికితీశారు