• పోటు (వంటశాల) తిరుమలలో ప్రధాన వంటశాల (అన్నప్రసాదాలు తయారుచేయు స్థలం)
"https://te.wikipedia.org/w/index.php?title=పోటు&oldid=3124070" నుండి వెలికితీశారు