ప్రణీత కొందరు మహిళల పేరు.

"https://te.wikipedia.org/w/index.php?title=ప్రణీత&oldid=2888391" నుండి వెలికితీశారు