"సప్తస్వరాలు" కూర్పుల మధ్య తేడాలు

!Mnemonic
|-----
|1||Shadjaషడ్జం||Sa||S||sa
|-----
|2||Shuddhaశుద్ధ Rishabhaరిషభం||Riరి||R1||ra
|-----
|3||Chathusruthi Rishabha||Riరి||R2||ri
|-----
|3||Shuddhaశుద్ధ Gandharaగాంధారం||Ga||G1||ga
|-----
|4||Shatsruthi Rishabha||Riరి||R3||ru
|-----
|4||Sadharanaసాధారణ Gandharaగాంధారం||Ga||G2||gi
|-----
|5||Antharaఅంతర Gandharaగాంధారం||Ga||G3||gu
|-----
|6||Shuddhaశుద్ధ Madhyamaమధ్యమం||Ma||M1||ma
|-----
|7||Pratiప్రతి Madhyamaమధ్యమం||Ma||M2||mi
|-----
|8||Panchamaపంచమం||Pa||P||pa
|-----
|9||Shuddhaశుద్ధ Dhaivathaధైవతం||Dha||D1||dha
|-----
|10||Chathusruthi Dhaivatha||Dha||D2||dhi
|-----
|10||Shuddhaశుద్ధ Nishadhaనిషాధం||Niని||N1||na
|-----
|11||Shatsruthi Dhaivatha||Dha||D3||dhu
|-----
|11||Kaisikiకైసికి Nishadhaనిషాధం||Niని||N2||ni
|-----
|12||Kakaliకాకలి Nishadhaనిషాధం||Niని||N3||nu
|}
 
"https://te.wikipedia.org/wiki/ప్రత్యేక:MobileDiff/382833" నుండి వెలికితీశారు