కీలుబొమ్మలు గురించి Kopparthi janardhan1965 అడుగుతున్న ప్రశ్న (10:11, 6 ఆగస్టు 2023) సవరించు

గురువు గారి చర్చ పేజీకి --Kopparthi janardhan1965 (చర్చ) 10:11, 6 ఆగస్టు 2023 (UTC)Reply[ప్రత్యుత్తరం]

Kopparthi janardhan1965 అడుగుతున్న ప్రశ్న (10:20, 6 ఆగస్టు 2023) సవరించు

హలో కీలు బొమ్మలు సినిమా పద్యాలు నమోదు చేయాలి --Kopparthi janardhan1965 (చర్చ) 10:20, 6 ఆగస్టు 2023 (UTC)Reply[ప్రత్యుత్తరం]

తప్పకుండా చేర్చండి. ధన్యవాదాలు.--Rajasekhar1961 (చర్చ) 14:01, 6 ఆగస్టు 2023 (UTC)Reply[ప్రత్యుత్తరం]

బ్రో (2023 సినిమా) గురించి Kopparthi janardhan1965 అడుగుతున్న ప్రశ్న (14:40, 8 ఆగస్టు 2023) సవరించు

చర్చ పేజీకి

బ్రో సినిమా పాటలు నమోదు చేసాను 

అవి ప్రచురితం లో కనిపించడం లేదు సార్ --Kopparthi janardhan1965 (చర్చ) 14:40, 8 ఆగస్టు 2023 (UTC)Reply[ప్రత్యుత్తరం]

 

You have been a medical translators within Wikipedia. We have recently relaunched our efforts and invite you to join the new process. Let me know if you have questions. Best Doc James (talk · contribs · email) 12:34, 13 August 2023 (UTC)

Kopparthi janardhan1965 అడుగుతున్న ప్రశ్న (13:50, 18 ఆగస్టు 2023) సవరించు

హలో సార్ ప్రశ్న:1; వికీపీడియా లో ఈ రోజు నావ్యక్తిగత సమాచారం ఇచ్చినాను. అలాగే నాగురించి స్వగతం అని వివరాలు మరోసారి ఇచ్ఛినాను . రెండూ ఓకే పేజీలో రావడం లేదు. Anseer ప్లీజ్ --Kopparthi janardhan1965 (చర్చ) 13:50, 18 ఆగస్టు 2023 (UTC)Reply[ప్రత్యుత్తరం]

Kopparthi janardhan1965 అడుగుతున్న ప్రశ్న (14:07, 18 ఆగస్టు 2023) సవరించు

సార్: వికీపీడియా లో ఛాయా చిత్రాలు add చేయడం తెలియడం లేదు. answer ప్లీజ్ --Kopparthi janardhan1965 (చర్చ) 14:07, 18 ఆగస్టు 2023 (UTC)Reply[ప్రత్యుత్తరం]

అ ఆ గురించి Kopparthi janardhan1965 అడుగుతున్న ప్రశ్న (13:36, 25 సెప్టెంబరు 2023) సవరించు

నమస్తే అ ఆ సినిమా పాటలు నమోదు కావడం లేదు --Kopparthi janardhan1965 (చర్చ) 13:36, 25 సెప్టెంబరు 2023 (UTC)Reply[ప్రత్యుత్తరం]

Yedavallisreddy అడుగుతున్న ప్రశ్న (02:20, 4 అక్టోబరు 2023) సవరించు

sir pl publish my vadukari pages 1. వాడుకరి:Yedavallisreddy/నిడదవోలు_సర్వేశ్వరరావు 2. వాడుకరి:Yedavallisreddy/Dr ganta gopal reddy --Yedavallisreddy (చర్చ) 02:20, 4 అక్టోబరు 2023 (UTC)Reply[ప్రత్యుత్తరం]