వికీపీడియా:అధికారులు

ప్రస్తుత సభ్యులుసవరించు

  1. చదువరి, ప్రారంభం: 28 సెప్టెంబర్ 2006
  2. అర్జున, ప్రారంభం:22 జనవరి 2012
  3. రాజశేఖర్, ప్రారంభం: 13 మే 2013


మాజీ అధికారులుసవరించు

<పేరు>, <ప్రారంభం>;<ముగింపు>

ఇవీ చూడండిసవరించు