వికీపీడియా:అధికారులు

ప్రస్తుత సభ్యులు మార్చు

  1. అర్జున, ప్రారంభం:22 జనవరి 2012
  2. రాజశేఖర్, ప్రారంభం: 13 మే 2013
  3. ప్రణయ్‌రాజ్, ప్రారంభం: 4 జూలై 2023
  4. రవిచంద్ర, ప్రారంభం: 9 జూలై 2023

మాజీ అధికారులు మార్చు

<పేరు>, <ప్రారంభం>;<ముగింపు>

ఇవీ చూడండి మార్చు