కపాల నాడులు: కూర్పుల మధ్య తేడాలు

819 బైట్లు చేర్చారు ,  10 సంవత్సరాల క్రితం
|-
| 0 || [[కపాల నాడి 0]] (''CN0 సాంప్రదాయికంగా గుర్తింపబడలేదు.'')<ref>Fuller GN, Burger PC. [http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?cmd=Retrieve&db=PubMed&list_uids=2286018&dopt=Abstract "Nervus terminalis (cranial nerve zero) in the adult human."] ''Clin Neuropathol'' 9, no. 6 (Nov-Dec 1990): 279-283.</ref>
|| [[:en:olfactory trigone|olfactoryఘ్రాణ త్రిభుజాకారపు trigoneద్వారం]], [[:en:medial olfactory gyrus|medialమధ్య olfactoryఘ్రాణ gyrusగైరస్]], మరియు [[:en:lamina terminalis|laminaలామిన terminalis టెర్మినాలిస్]] ||
ఇప్పటికీ వివాస్పదం
 
| II || [[దృష్టి నాడి]] || [[:en:Lateral geniculate nucleus|పార్శ్వ జేనిక్యులేట్ కేంద్రకము]] || దృష్టి సమాచారాన్ని మెదడుకు అందజేస్తుంది.
|-
| III || [[నేత్రీయ చాలక నాడి]] || [[:en:Oculomotor nucleus|అక్షి చాలక కేంద్రకము]], [[:en:Edinger-Westphal nucleus|ఎడింగర్-వెస్ట్ఫాల్ వెస్ట్ ఫాల్ కేంద్రకము]] || కనుగుడ్లను నలువైపులకూ తిప్పే కండరాలు ఇవి : పైకి తిప్పే కండరాలు ( ప్రుష్ట రెక్టస్ కండరం - superior rectus), మూలలకు మరియు మధ్యకు తిప్పే కండరాలు (medial rectus), కిందకు తిప్పే కండరాలు (నిమ్న రెక్టస్ కండరం - inferior rectus) మరియు అవనమ రెక్టస్ కండరాలు (inferior oblique). నేత్రీయ చాలక నాడి ఈ కండరాలకు మెదడు నుంచి సంకేతాలను పంపి ఉత్తేజింపచేస్తుంది.
|-
| IV || [[ట్రోక్లియర్ నాడి]] || [[:en:Trochlear nucleus|ట్రోక్లియర్ కేంద్రకము]] || ఊర్ధ్వ అవనమ కండరానికి ఉతేజాన్ని ఇస్తుంది.ఇదిఈ కండరం కనుగుడ్లను లోపాలకి లాగడానికి, ప్రక్కలకు తిప్పటానికి సహకరిస్తుంది.
|-
| V || [[త్రిధార నాడి]] || [[:en:Principal sensory trigeminal nucleus|ప్రధాన ఘ్రాణ త్రిధార కేంద్రకము]], [[:en:Spinal trigeminal nucleus|కశేరు త్రిధార కేంద్రకము]], [[:en:Mesencephalic trigeminal nucleus| ప్రుష్టగోర్ధపు త్రిధార కేంద్రకము ]], [[:en:Trigeminal motor nucleus|త్రిధార చాలక కేంద్రకము ]] || ముఖము నుండి సంవేదనలను స్వీకరిస్తుంది మరియు నమలటానికి ఉపయోగపడే కండరాలకు ఉతేజాన్ని ఇస్తుంది.
|-
| VI || [[ఢమరుకాకార నాడి]] (''అబ్డుసెన్స్ఆబ్డుసెన్స్ నాడి'') || [[:en:Abducens nucleus|Abducensఆబ్డుసెన్స్ nucleusకేంద్రకము]] || Innervatesకంటిని తిప్పటానికి theఉపయోగపడే lateralపార్శ్వ rectus,రెక్టసు whichకండరానికి abductsఉతేజాన్ని theఇస్తుంది. eyeI
|-
| VII || [[ఆస్య నాడి]] || [[:en:Facial nucleus|ఆస్య కేంద్రకము]], [[:en:Solitary nucleus|ఏక కేంద్రకము]], [[:en:Superior salivary nucleus|పృష్ట లాలాజల కేంద్రకము]] || స్తేపెడియమునకు మరియు ముఖ వ్యక్తీకరణకు ఉపయోగపడే కండరాలకు చాలక ఉతేజాన్ని ఇస్తుంది, ముందరి 2/3 వంతు నాలుక నుండి రుచికి సంభందించిన ప్రత్యేక సంవేదనను స్వీకరిస్తుంది,మరియు లాలాజల గ్రంధులు (పెరోటిడు తప్పించి ) మరియు అశ్రు గ్రంధులకు రహస్య ఉతేజాన్ని ఇస్తుంది.
| VII || [[ఆస్య నాడి]] || [[:en:Facial nucleus|Facial nucleus]], [[:en:Solitary nucleus|Solitary nucleus]], [[:en:Superior salivary nucleus|Superior salivary nucleus]] || Provides motor innervation to the muscles of facial expression and stapedius, receives the special sense of taste from the anterior 2/3 of the tongue, and provides secretomotor innervation to the salivary glands (except parotid) and the lacrimal gland
|-
| VIII || [[శ్రవణ నాడి]] (or ''auditory-vestibular nerve'' or ''statoacustic nerve'') || [[:en:Vestibular nuclei|Vestibular nuclei]], [[:en:Cochlear nuclei|Cochlear nuclei]] || Senses sound, rotation and gravity (essential for balance & movement)
| IX || [[జిహ్వ గ్రసని నాడి]] || [[:en:Nucleus ambiguus|Nucleus ambiguus]], [[:en:Inferior salivary nucleus|Inferior salivary nucleus]], [[:en:Solitary nucleus|Solitary nucleus]] || Receives taste from the posterior 1/3 of the tongue, provides secretomotor innervation to the parotid gland, and provides motor innervation to the stylopharyngeus
|-
| X || [[వేగస్ నాడి]] || [[న్యూక్లియస్ ఆంభిగ్యుస్ కేంద్రకము]], [[:en:Dorsal motor vagal nucleus|పృష్ట యాంత్రీక్]], [[:en:Solitary nucleus|Solitaryఏక nucleusకేంద్రకము]] || Supplies branchiomotor innervation to most laryngeal and pharyngeal muscles; provides [[:en:parasympathetic|parasympathetic]] fibers to nearly all thoracic and abdominal viscera down to the [[:en:splenic flexure|splenic flexure]]; and receives the special sense of taste from the epiglottis
|-
| XI || [[అనుబంధ నాడి]] (లేదా ''కపాల అనుబంధ నాడి'' లేదా ''కశేరు అనుబంధ నాడి'') || [[న్యూక్లియస్ ఆంభిగ్యుస్ కేంద్రకము]], [[స్పైనల్కశేరు ఆక్ససెరీఅనుబంధ న్యూక్లియస్కేంద్రకము]] || మెడ లొని కండరాల పని చేయాడానికి సంభందించిన నాడులు వేగస్ నాడి తో కలిపి తీసుకొని వెళ్ళుతుంది.
|-
| XII || [[అధో జిహ్వ నాడి]] || [[అధో జిహ్వ కేంద్రకము ]] || ఈ నాడి [[నాలుక]] కండరాలకు సంకేతం పంపే నరాలు తీసుకొని వెళ్ళుతుంది.
333

దిద్దుబాట్లు

"https://te.wikipedia.org/wiki/ప్రత్యేక:MobileDiff/747627" నుండి వెలికితీశారు