ప్రసూతిశాస్త్రం

(ప్రసూతిశాస్త్రం (వైద్యశాస్త్రము) నుండి దారిమార్పు చెందింది)

ప్రసూతి శాస్త్రం అనగా గర్భ, ప్రసవ, ప్రసవానంతర కాల సమయంలో (నవజాత శిశువు యొక్క సంరక్షణ సహా) చేపట్టే ఆరోగ్య వృత్తి లేదా వైద్య ప్రత్యేకత. మంత్రసాని, ప్రసూతివైద్యుడు ప్రసూతిశాస్త్రంలో వృత్తినిపుణులు.

డెర్ రోసేన్గార్టెన్ ("రోజ్ గార్డెన్") లో ప్రసవవేదన పడుతున్న ఒక మహిళను జనన కుర్చీపై కూర్చో పెట్టి సహాయపడుతున్న ఇద్దరు మంత్రసానులు, ఇది మంత్రసానుల ఉపయోగం కోసం జర్మన్ ఫిజీషియన్ యుకారిస్ రోబ్లిన్ చే 1513 లో ప్రచురితమైన ఒక వైద్య వచనం.

జనన పూర్వ సంరక్షణ మార్చు

జనన పూర్వ సంరక్షణ గర్భం యొక్క వివిధ సంక్లిష్టతల కోసం స్క్రీనింగ్ లో ముఖ్యమైనది. ఈ భౌతిక పరీక్షలు, రొటీన్ ప్రయోగశాల పరీక్షలతో రొటీన్ కార్యాలయ సందర్శనలు ఉంటాయి:

మొదటి త్రైమాసికంలో మార్చు

 • కంప్లీట్ బ్లడ్ కౌంట్ (CBC)
 • రక్తం రకం
 • HDN కోసం సాధారణ ప్రతిరక్షక స్క్రీన్ (పరోక్ష కోమ్బ్స్ పరీక్ష)
  • Rh D నెగటివ్ గర్భ రోగులు Rh వ్యాధి నిరోధమునకు 28 వారాల వద్ద RhoGam తీసుకోవాలి.
 • Rapid plasma reagin (RPR) to screen for syphilis
 • Rubella antibody screen
 • Hepatitis B surface antigen
 • Gonorrhea and Chlamydia culture
 • PPD for tuberculosis
 • Pap smear
 • Urinalysis and culture
 • HIV screen