ప్రసేకం
లాటిన్ urethra feminina, urethra masculina
గ్రే'స్ subject #256 1234
Precursor Urogenital sinus
MeSH urethra
Dorlands/Elsevier u_03/12838693

ప్రసేకం (Urethra) మూత్రాశయం నుండి మూత్రాన్ని బయటకు తీసుకొని పోయే వాహిక. దీని ద్వారానే స్ఖలనం సమయంలో పురుషులలో వీర్యం బయటకు చిమ్ముతుంది.

"https://te.wikipedia.org/w/index.php?title=ప్రసేకం&oldid=2950053" నుండి వెలికితీశారు