బాలు కొందరు వ్యక్తుల ముద్దు పేరు.

"https://te.wikipedia.org/w/index.php?title=బాలు&oldid=1021001" నుండి వెలికితీశారు