బిర్లా మందిరం

(బిర్లా మందిర్ నుండి దారిమార్పు చెందింది)

బిర్లా మందిరాలు భారత దేశంలో రెండున్నాయి.