బేరింగ్ అనేది అవసరమైన చలనానికి సాపేక్ష చలనం నిలువరించే ఒక యంత్ర భాగం, ఇది కదిలే భాగాల మధ్య ఘర్షణ తగ్గిస్తుంది. ఈ బేరింగ్ డిజైన్, ఉదాహరణకు, కదిలే భాగం యొక్క స్వేచ్ఛా సరళ గమనము లేదా ఒక స్థిర అక్షం చుట్టూ స్వేచ్ఛా భ్రమణం అందిస్తుంది, లేదా ఇది కదిలే భాగాలపై సాధారణ బలాల యొక్క వెక్టర్స్ నియంత్రణ చే చలనము నిరోధించవచ్చు.

బాల్ బేరింగ్
బాల్ బేరింగ్ యొక్క యానిమేషన్ (కేజ్ లేకుండా), అంతర్గత రింగు తిరుగుతుంది, బాహ్య రింగు నిశ్చలంగా ఉంది.
"https://te.wikipedia.org/w/index.php?title=బేరింగ్&oldid=2961033" నుండి వెలికితీశారు