భక్త కబీర్ 1943లో విడుదలైన తెలుగు చలనచిత్రం.

‌భక్త కబీర్
(1943 తెలుగు సినిమా)
నిర్మాణ సంస్థ చమ్రియా టాకీస్
భాష తెలుగు