భాగవతం - పదకొండవ స్కంధము

భాగవతం - పదకొండవ స్కంధమును పోతన గారి శిష్యులు రచించారు.

భాగవతం
స్కంధములు
ప్రధమ స్కంధము
ద్వితీయ స్కంధము
తృతీయ స్కంధము
చతుర్ధ స్కంధము
పంచమ స్కంధము
షష్టమ స్కంధము
సప్తమ స్కంధము
అష్టమ స్కంధము
నవమ స్కంధము
దశమ స్కంధము
ఏకాదశ స్కంధము
ద్వాదశ స్కంధము
**********************
కృష్ణుడు
దశావతారములు
హిందూధర్మశాస్త్రాలు
రామాయణం
మహాభారతం
పురాణాలు
వేదవ్యాసుడు
ఆంధ్ర మహాభాగవతము
బమ్మెర పోతన

విషయములు

మార్చు
 1. ఉపోద్ఘాతము
 2. భూభారంబువాపుట
 3. యాదవులహతంబు
 4. కృష్ణసందర్శనంబు
 5. వసుదేవ ప్రశ్నంబు
 6. విదేహర్షభసంభాషణ
 7. కవి సంభాషణ
 8. హరిమునిసంభాషణ
 9. అంతరిక్షుసంభాషణ
 10. ప్రబుద్ధునిసంభాషణ
 11. పిప్పలాయనభాషణ
 12. ఆవిర్హోత్రుని భాషణ
 13. నారయణఋషి భాషణ
 14. వైకుంఠం మరలగోరుట
 15. ప్రభాసంకుబంపుట
 16. ఉద్ధవునకుపదేశం
 17. అవధూతసంభాషణ
 18. శ్రీకృష్ణ నిర్యాణంబు
 19. పూర్ణి

మూలాలు

మార్చు

బాహ్య లంకెలు

మార్చు
 • "Volume 11 Chapter 11.pdf". Google Docs. Retrieved 2021-06-11.
 • పోతన, బమ్మెర. "పోతన తెలుగు భాగవతము/ఏకాదశ స్కంధము - వికీసోర్స్". te.wikisource.org. Retrieved 2021-06-11.