భాగవతం - పదకొండవ స్కంధము

భాగవతం
Lord Jagannath.jpg
స్కంధములు
ప్రధమ స్కంధము
ద్వితీయ స్కంధము
తృతీయ స్కంధము
చతుర్ధ స్కంధము
పంచమ స్కంధము
షష్టమ స్కంధము
సప్తమ స్కంధము
అష్టమ స్కంధము
నవమ స్కంధము
దశమ స్కంధము
ఏకాదశ స్కంధము
ద్వాదశ స్కంధము
**********************
కృష్ణుడు
దశావతారములు
హిందూధర్మశాస్త్రాలు
రామాయణం
మహాభారతం
పురాణాలు
వేదవ్యాసుడు
ఆంధ్ర మహాభాగవతము
బమ్మెర పోతన

ఏకాదశ స్కందముసవరించు

అనగా పదకొండవ స్కందము, దీనిని కూడా పోతన గారి శిష్యులు రచించారు. ఇందులోని విషయములు

విశ్వామిత్ర వశిష్ట నారదాది మహర్షులు శ్రీ కృష్ణ సందర్శనంబునకు వచ్చుటసవరించు

వసుదేవునకు నారడుండు పురాతనమైన విదేహర్షభ వివరములు చెప్పుటసవరించు

బ్రహ్మాది దేవతలు శ్రీకృష్ణుని వైకుంఠమునకు పిలువ వచ్చుటసవరించు

కృష్ణుడు యాదవులను ప్రభాసతీర్దం పంపుటసవరించు

కృష్ణుడు ఉద్దవునికి పరమార్థోపదేశము చేయుటసవరించు

అవదూత యుదు సంవాదముసవరించు

శ్రీ కృష్ణ బలరాముల వైకుంఠ ప్రయాణముసవరించు

ఇవి కూడా చూడండిసవరించు

మూలాలుసవరించు

బయటి లింకులుసవరించు