గోంపా, తవాంగ్ లోని, సాక్యముని బౌద్ధుని విగ్రహము.
బెంగళూరు లోని శివుని విగ్రహము.

భారతీయ మతములు : ధర్మము, కర్మ అనే పునాదుల పై ఏర్పడినవే ఈ భారతీయ మతములు. ఇవి ప్రధానంగా హిందూ మతము, బౌద్ధ మతము, జైన మతము, సిక్కు మతము, కొన్ని తెగల మతములు.

హిందూ మతముసవరించు

  • అతి ప్రాచీన మైనది. అనేక మందిఋషులు ప్రవచించిన విధానము.

బౌద్ధ మతముసవరించు

జైన మతముసవరించు

సిక్కు మతముసవరించు

ఇవీ చూడండిసవరించు