భారతీ శతకం

(భారతీ శతకము నుండి దారిమార్పు చెందింది)

భారతీ శతకం కొటికెలపూడి కోదండరామకవి భారతి అనగా సరస్వతీ దేవిని స్తుతిస్తూ రచించిన శతకం. ఈ కవి బొబ్బిలి సంస్థానంలోని ఆస్థాన కవి.

ఈ శతకంలో కవి భారతీదేవిని స్తోత్రం చేయడంతో పాటు వివిధ శాస్త్రాలలోను, రాజనీతి వంటి పరిపాలనా విషయాలలోను తనకు గల గాఢ పరిచయాన్ని తెలిపాడు. బొబ్బిలి రాజవంశంవారు విశిష్టాద్వైతాన్ని అనుసరించేవారు కనుక విశిష్టాద్వైత వేదాంత విషయాలను ఇందులో తెలుపడం విశేషం.

కొన్ని పద్యాలుసవరించు

ఇందులో కవి భారతీదేవిని సకల రూప శర్వాణిగా ఇలా వర్ణించాడు:

పరమ బ్రహ్మము చెంగటన్ ప్రకృతివై పద్మాక్షు పాలన రమా
తరుణీ రత్నమవై విభాకరుని చంతం చాయవై బమ్మ దే
వర యొద్దం తగ వాణివై శివు సమీపం బందు శర్వాణివై
కరమొప్పా రెడి నీకు జేశెద నమస్కారంబులో భారతి. (ప.12)

తా: పరంబ్రహ్మకు నీవు ప్రవృత్తివి. విష్ణువునకు రమాదేవివి, సూర్యునకు ఛాయవు. బ్రహ్మకు వాణివి. శివునికి పార్వతివి. సకల రూప స్వరూపిణిగా భారతీదేవిని భావించి కొలిచాడు.


శతకములు
ఆంధ్ర నాయక శతకము | కామేశ్వరీ శతకము | కుక్కుటేశ్వర శతకము | కుప్పుసామి శతకము | కుమార శతకము | కుమారీ శతకము | కృష్ణ శతకము | గాంధిజీ శతకము | గువ్వలచెన్న శతకము | గోపాల శతకము | చక్రధారి శతకము | చిరవిభవ శతకము | చెన్నకేశవ శతకము | దాశరథీ శతకము | దేవకీనందన శతకము | ధూర్తమానవా శతకము | నరసింహ శతకము | నారాయణ శతకము | నీతి శతకము | భారతీ శతకము | భాస్కర శతకము | మారుతి శతకము | మందేశ్వర శతకము | రామలింగేశ శతకము | విజయరామ శతకము | విఠలేశ్వర శతకము | వేమన శతకము | వేంకటేశ శతకము | వృషాధిప శతకము | శిఖినరసింహ శతకము | శ్రీ (అలమేలుమంగా) వేంకటేశ్వర శతకము | శ్రీ కాళహస్తీశ్వర శతకము | శ్రీవేంకటాచల విహార శతకము | సర్వేశ్వర శతకము | సింహాద్రి నారసింహ శతకము | సుమతీ శతకము | సూర్య శతకము | సమాజ దర్పణం | విశ్వనాథ పంచశతి | విశ్వనాథ మధ్యాక్కఱలు | టెంకాయచిప్ప శతకము | శ్రీగిరి శతకము | శ్రీకాళహస్తి శతకము | భద్రగిరి శతకము | కులస్వామి శతకము | శేషాద్రి శతకము | ద్రాక్షారామ శతకము | నందమూరు శతకము | నెకరు కల్లు శతకము | మున్నంగి శతకము | వేములవాడ శతకము