సరస్వతి

హిందూ దేవత, చదువుల తల్లి
(సరస్వతీ దేవి నుండి దారిమార్పు చెందింది)
సరస్వతీ దేవి

చదువుల తల్లి
దేవనాగరి: सरस्वती
తెలుగు: సరస్వతీ దేవి
వాహనం: హంస, నెమలి

హిందూ మతం లోని ముఖ్యమైన దేవతా మూర్తులలో సరస్వతి దేవి చదువుల తల్లిగా ఆరాధింపబడుతుంది. ఈ దేవి త్రిమూర్తులలో ఒకరైన బ్రహ్మ దేవేరి. వేదాలు, పురాణాలలో విపులంగా సరస్వతీ నది కూడా ప్రస్తావించబడింది. కొన్ని పురాణ గాథలు సరస్వతీ దేవి, సరస్వతీ నది చరిత్రలను అనుసంధానిస్తాయి. నవరాత్రి, వసంత పంచమి ఉత్సవాలలో సరస్వతీదేవి ఆరాధన ప్రముఖంగా జరుగుతుంది.

స్వరూపం

మార్చు
 
బ్రహ్మ, సరస్వతి - 18వ శతాబ్దపు చిత్రం

ఋగ్వేదంలోనూ, దేవీ భాగవతంలోనూ, బ్రహ్మ వైవర్త పురాణంలోనూ (2.6.13-95), పద్మ పురాణంలోనూ సరస్వతి దేవి గురించి వివిధ గాథలున్నాయి. సరస్వతి దేవి ఆద్యంత రహిత శక్తి స్వరూపిణి అని వివిధ స్తోత్రాలలో స్తుతిస్తారు. బ్రహ్మ సకల సృష్టి కర్త గనుక సరస్వతిని కూడా బ్రహ్మయే సృష్టించాడని, సృష్టి కార్యంలో తనకు తోడుగా ఉండడానికి తన జిహ్వపై ఆమెను ధరించాడనీ ఒక గాథ. సృష్టి కార్యాన్ని నిర్వహించడానికి బ్రహ్మకు శక్తి స్వరూపిణిగా సరస్వతిని శ్రీమాతా దేవి ప్రసాదించిందని దేవీ భాగవతం చెబుతుంది. సరస్వతిని బ్రహ్మకు విష్ణువు ఇచ్చాడని మరొక గాథ. మరో కదా ఏమనగా కృష్ణుడు ఒక కల్పంలో సరస్వతిని తన శరీరం లోంచి సరస్వతిని సృష్టిస్తాడు అప్పటికి దేవతలు కూడా మాట్లాడలేరు అమ్మని మౌనంగా ప్రాధన చేయగా అమ్మవారు వాల అందరికీ వాక్కుని ఇస్తుంది అని, దేవీ భాగవతం ఉంటుంది.అప్పుడే సరస్వతి కవచం రచిస్తాడు, సరస్వతి పూజ ఎలా చేయాలో చెప్పి కృష్ణుడే స్వయంగా మొదటిగా పూజ చేస్తాడు.

వాక్, బుద్ధి, వివేకం, విద్య, కళలు, విజ్ఞానం - వీటన్నింటికీ అధిదేవతగా సరస్వతిని పూజిస్తారు. ఈ అమ్మవారు అధికంగా హంసవాహినిగా, వీణాపాణిగా, పుస్తక మాలా ధారిణిగా చిత్రింపబడుతుంది. సరస్వతి వర్ణనలలో తెలుపు రంగుకు చెందిన వస్తువుల ప్రాముఖ్యం అధికం. "శారద నీరదేందు ఘనసార పటీర మరాళ మల్లికా హార తుషార ఫేన రజతాచల కాశఫణీశ కుంద మందార సుధా పయోధి సిత తామర సారస వాహినీ శుభాకారత నొప్పు"నది గా బమ్మెర పోతన తన సరస్వతీ స్తుతిలో తెల్ల వస్తువుల పెద్ద జాబితానే ఉటకించాడు. సరస్వతి ధరించే వీణ పేరు"కచ్ఛపి".

పరాశక్తి, జ్ఞాన ప్రదాత

మార్చు
 
సరస్వతి - రాజస్థాన్ లోని పాలరాతి విగ్రహం - 9వ శతాబ్దానికి చెందినది

పరాశక్తి తొలిగా ధరించిన ఐదు రూపాల్లో సరస్వతి ఒకటి. ఆ మాత కేవలం చదువులనే కాదు సర్వశక్తి సామర్థ్యాలను తన భక్తులకు ప్రసాదిస్తుందని దేవీ భాగవతం నవమ స్కంధం ఐదో అధ్యాయం వివరిస్తోంది. మహామాయ, భాషా జ్యోతిర్మయి, కళారస హృదయగా సరస్వతీ దేవి పూజలందుకొంటోంది.[1]

జ్ఞాన ప్రదాతగా సరస్వతి - కొన్ని గాథలు

పూర్వం ఓసారి సనత్కుమారుడు బ్రహ్మ దగ్గరకు వెళ్ళి జ్ఞానాన్ని గురించి చెప్పమన్నాడు. శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ సూచన మేరకు బ్రహ్మ సరస్వతిని స్తుతించి బ్రహ్మజ్ఞానాన్ని పొందాడు. ఆ తర్వాత అతను బ్రహ్మజ్ఞాన సిద్థాంతం చేసి సనత్కుమారుడికి చెప్పాడు. అలాగే పూర్వం భూదేవి అనంతుడిని తనకు జ్ఞానాన్ని ఉపదేశించమంది. అనంతుడు కశ్యపుడి ఆజ్ఞతో పలుకుల తల్లిని స్తుతించాడు. ఆ తర్వాతనే అనంతుడు నిర్మలమైన జ్ఞానాన్ని సిద్థాంతీకరించి భూమాతకు చెప్పగలిగాడు. పూర్వం వ్యాస భగవానుడు పురాణ సూత్రాల గురించి వాల్మీకిని అడిగాడు. వాల్మీకి జగదాంబను స్మరించాడు. అలా అతను సరస్వతీ దేవి దయను పొంది పురాణసూత్ర జ్ఞానాన్ని పొందాడు. వ్యాసుడు కూడా నూరేళ్ళపాటు పుష్కర తీర్థంలో సరస్వతిని గురించి తపస్సు చేసి వరాన్ని పొంది సత్కవీంద్రుడయ్యాడు. ఆ తర్వాతే అతను వేద విభాగాన్ని, పురాణ రచనను చేశాడు. ఓసారి ఇంద్రుడు తనకు తత్వజ్ఞానాన్ని ఉపదేశించమని శివుడిని అడిగాడు. శివుడు పాటు దివ్వవాణిని తలచుకొని ఆ శక్తి ప్రభావంతో ఇంద్రుడికి జ్ఞానోపదేశం చేశాడు. ఆ ఇంద్రుడే బృహస్పతి దగ్గరకు వెళ్ళి శబ్ద శాస్త్రాన్ని చెప్పమన్నాడు. అప్పుడు బృహస్పతి వెంటనే పుష్కర క్షేత్రానికి వెళ్ళి వేయి దివ్వ సంవత్సరాల పాటు సరస్వతిని ధ్యానించి శబ్దశాస్త్రం పొందాడు.[1]

పొరపాటున గురువు ఆగ్రహానికి గురై ఓసారి తాను చదువుకున్న చదువునంతా కోల్పోయాడు యాజ్ఞవల్క్య మహర్షి. అప్పుడాయన శోకార్తుడై పుణ్యప్రథమైన సూర్యస్థానానికి వెళ్ళి సూర్యుడిని గురించి తపస్సు చేశాడు. సూర్యుడు ప్రత్యక్షమై ఆ మహర్షి భక్తికి మెచ్చి వేదవేదాంగాలను చదివించాడు. అయితే యాజ్ఞవల్క్యుడికి జ్ఞాపక శక్తి లేక పోవటానికి గమనించిన సూర్య భగవానుడు సరస్వతీ స్తోత్రాన్ని భక్తితో నిరంతరం పఠించమని చెప్పాడు. యాజ్ఞవల్క్య మహర్షి సూర్య భగవానుడు చెప్పినట్టు భక్తితో సరస్వతీ స్తుతి విడవకుండా చేశాడు. ఆ స్తుతిలో తాను గురుశాపం వల్ల విద్యాహీనుడుగా అయినట్లు, జ్ఞాపక శక్తి కోల్పోయినట్లు చెప్పాడు. తన మీద దయచూపి జ్ఞాన, జ్ఞాపక శక్తులను ప్రసాదించమని, విద్యను చక్కగా శిష్యులకు బోధించే శక్తిని, గ్రంథ రచనా శక్తి, ప్రతిభ గల శిష్యులను తనకు ప్రసాదించమన్నాడు. సత్సభలలో మంచి విచారణ శక్తిని, సత్య స్వరూపిణి, వ్యాఖ్యాన రూపిణి, వ్యాక్యాధిష్టాతృ రూపిణి అయిన సరస్వతిని పదేపదే స్తుతించటంతో ఆ మాత యాజ్ఞవల్క్య మహర్షిని మళ్ళీ సంపూర్ణ జ్ఞానవంతుడిగా, సుకవిగా వెలుగొందమని ఆశీర్వదించింది. ఈ సరస్వతి స్తుతి అంతా దేవీ భాగవతంలో ఉంది.[1]

ఆలయాలు

మార్చు

తెలంగాణ

మార్చు

జ్ఞాన సరస్వతి దేవాలయం, బాసర

 
బాసరలోని సరస్వతీ మందిరము

ఆదిలాబాదు జిల్లాలోని బాసర (Basara) పుణ్యక్షేత్రం నిర్మల్ పట్టణానికి 35 కి.మీ దూరంలో గోదావరి నది ఒడ్డున ఉంది. హైదరాబాదుకు సుమారు 200 కి.మీ. దూరం. బాసర సరస్వతి అమ్మవారి క్షేత్రము. బాసరలో జ్ఙాన సరస్వతి అమ్మవారు మహాలక్ష్మి, మహాకాళి సమేతులై కొలువు తీరి ఉన్నారు. ఇక్కడి మందిరం చాళుక్యులకాలంలో నిర్మింపబడింది. ఈ మందిరం సాదా సీదాగా ఎంతో ప్రశాంతమైన వాతావరణంలో ఉంది. వర్గల్ సర్వస్వుతీ దేవాలయం హైదరాబాదుకు సుమారు 48 కి.మీ. దూరం లోగల వర్గల్ లోని ఈఆలయం క్రమంగా ప్రాముఖ్యత సంతరించుకుంటుంది.

సూర్యాపేట జిల్లా: చింతలపాలెం మండలంలోని అడ్లూరు గ్రామంలో ఉన్న సరస్వతీ ఆలయం ఎంతో ప్రాముఖ్యత గలది.హైదరాబాద్ నుండి విజయవాడ వెళ్లే దారిలో నకిరేకల్ నుండి ఎడమవైపు12 కి.మీల దూరంలో ఈ ఆలయము ఉంటుంది.

జమ్మూ ‍‍& కాశ్మీర్

మార్చు

కాశ్మీర్ [2] లోని శారదా మందిరం అత్యంత పురాతనమైనదిగా చెప్పబడుతున్నది. ఇప్పుడు పాకిస్తాన్ అధీనంలో ఉన్న కాశ్మీర్ భూభాగంలో ఉన్న ఈ మందిరం చారిత్రికంగా చాలా ముఖ్యమైనది. కాశ్మీర్ చరిత్రకారుడైన కల్హణుడు తన రాజ తరంగిణిలో ఈ మందిరం గురించి విపులంగా వ్రాశాడు. "నమస్తే శారదా దేవి కాశ్మీర మండల వాసిని" అన్న ప్రార్థన దేశమంతటా వాడబడేది. శాండిల్య మునికి శారదా దేవి ఇక్కడ (ఎగువ కిషన్ గంజ్ లోయ ప్రాంతంలో) ప్రత్యక్షమైనదని కథనం. దేశమంతటినుండి పండితులకు ఇది పరమ పవిత్ర క్షేత్రం. ఆది శంకరాచార్యులు, రామానుజాచార్యులు వంటి గురువులు ఇక్కడికి వచ్చి దేవి దర్శనం చేసుకొన్నారని అంటారు.

ఈ మందిరం ఉన్న స్థలాన్ని కూడా కల్హణుడు (8వ శతాబ్దం) తన కాష్మీర రాజ చరిత్రలో వర్ణించాడు (శిర్హసిల కోట ముట్టడి గురించి చెప్పిన సందర్భంలో Raj. viii- 2556-2706). అంతకంటె ముందు కాలం గ్రంథం "శారదా మహాత్యం "లో ఈ మందిరానికి వెళ్ళే యాత్రీకుల ప్రయాణ మార్గం వర్ణన ఉంది. ఆ రెండు వర్ణనల ప్రకారం ఈ మందిరం ఎగువ కిషన్‌గంజ్ లోయ ప్రాంతంలో ఉండాలి. శాండిల్య మునికి శారదా దేవి ప్రత్యక్షమైనదని చెప్పే స్థలం లోనే ఈ మందిరం నిర్మింపబడింది. ప్రధానాలయం 22 అడుగుల చదరపు ఆకారంలో నిర్మింపబడింది. 10వ శతాబ్దంలో 'అల్ బెరూని' కూడా ఈ మందిరాన్ని వర్ణించాడు.

కర్ణాటక

మార్చు

శృంగేరి:కర్ణాటక లోని శృంగేరిలో ఆదిశంకరాచార్యులచే ప్రతిష్ఠింపబడిన సరస్వతీ మూర్తిని అనేకులు దర్శిస్తారు.

తమిళనాడు

మార్చు

కూతనూర్:తమిళనాడులో 'కూతనూర్' వద్ద మరొక సరస్వతీ మందిరం ఉంది. ఈ ఊరు మైలాదుతురై - తిరువారూర్ రైలు మార్గంలో పూన్‌తోట్టమ్ గ్రామానికి ఒకటిన్నర కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉంది. త్రివేణి సంగమానికి సంబంధించిన ఒక కథ ఇక్కడి స్థలపురాణంలో చెబుతారు. కంబన్ కవి సమకాలీనుడైన ఊతకూత్తల్ కవి జీవితగాధతో ఈ క్షేత్రానికి సంబంధం ఉంది. హంసవాహనయైన ఈ దేవి దర్శనానికి అనేకులు వస్తూ ఉంటారు. ఇంకా ఈ దేవాలయంలో వినాయకుడు, బ్రహ్మ, నాగరాజు, మురుగన్, హంస, నారద వినాయకుల విగ్రహాలున్నాయి. ఇక్కడ 1941, 1968, 1987 సంవత్సరాలలో కుంభాభిషేకం జరిగింది.

రాజస్థాన్

మార్చు

పిలానీ:రాజస్థాన్ లోని పిలానిలో బిర్లా కుటుంబీకులు నిర్మించిన శారదా మందిరం ఉంది. 'బిర్లా ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ ఎండ్ సైన్సెస్' ఆవరణ అయిన విద్యావిహార్‌లో ఈ మందిరం ఉంది. ఖజురాహో ఖండరీయ మహాదేవ ఆలయం శైలిలో నిర్మింపబడిన ఆధునిక మందిరం ఇది.

హిందూమత ప్రభావం ఉన్న బౌద్ధమతంలో కొన్ని చోట్ల మంజుశ్రీ, మహా సరస్వతి, వజ్ర సరస్వతి, ఆర్య వజ్ర సరస్వతి, వజ్ర వీణా సరస్వతి, వజ్ర సారద వంటి పేర్లతో సరస్వతి ఆరాధన జరిగింది. జైనులు శృతదేవతగా, షోడశ విద్యా దేవతలకు అధికారిణిగా సరస్వతిని ఆరాధించారు. శ్వేతాంబరులు హంసవాహిని అని ఈ దేవిని స్తుతించారు. "శ్రీ మద్భోజ నరేంద్ర చంద్ర నగరీ విద్యాధరీ" అని భోజుడు వాగ్దేవిని ప్రతిష్ఠించాడని ప్రసిద్ధి ఉంది.

క్రీ.పూ. 2వ శతాబ్దికి చెందిన సరస్వతీ విగ్రహము ఉత్తర ప్రదేశ్‌లో మధుర సమీపంలోని 'ఖజ్జాలీటీలా'లో లభించింది. గుప్తరాజులలో ఒకడైన సముద్ర గుప్తుడు తన సువర్ణ నాణెములపై ఒకవైపు సరస్వతీ దేవిని, మరొకవైపు వీణను ముద్రించాడు. అలాగే క్రీ.పూ. 550-575 ప్రాంతంలో ఒక గౌడ వంశ రాజుల తన నాణెములపై సరస్వతీ దేవి రూపమును ముద్రించాడు. సా.శ. 10వ శతాబ్దంలో ఒడిషా (ఖచ్చింగ్) లో వీణాపాణియైన సరస్వతి విగ్రహం చెక్కబడింది. పాల వంశపు రాజుల నాటివని చెప్పబడుచున్న సరస్వతి విగ్రహాలు పాట్నాలోను, కలకత్తా (హాష్‌తోష్) మ్యూజియంలోను భద్రపరచబడ్డాయి. ఇంకా వివిధ మ్యూజియంలలో సరస్వతి శిల్పాలున్నాయి. ఖజురాహోలోని పార్శ్వనాధాలయంలోను, ఖందరీయ మహాదేవాలయంలోను వాగ్దేవి విగ్రహాలున్నాయి. ఆంధ్ర ప్రదేశ్‌లోని ఘంటసాలలో క్రీ.పూ. 2వ శతాబ్దికి చెందిన సరస్వతీ విగ్రహం లభించింది. సా.శ. 10వ శతాబ్దికి చెందిన చాళుక్యుల కాలం నాటి విగ్రహం సామర్లకోట భీమేశ్వరాలయంలో ఉంది. కారెంపూడి, తంజావూరు, హలెబీడు, శ్రీరంగంలలో సరస్వతీ దేవి విగ్రహాలున్నాయి.

పేర్లు

మార్చు
 
బెంగాల్‌లో వసంత పంచమి ఉత్సవాలలో సరస్వతి మూర్తి.

అనేక హిందూ దేవతలకు వలెనే సరస్వతి అష్టోత్తర శత నామాలు, సహస్ర నామాలు ఉన్నాయి. ఇంకా వివిధ స్తోత్రాలలో అనేక నామాలు వాడబడ్డాయి. అయితే శ్రీ సరస్వతీ ద్వాదశ నామస్తోత్రంలో చెప్పబడిన పేర్లు

 1. భారతి
 2. సరస్వతి
 3. శారద
 4. హంస వాహిని
 5. జగత్ ఖ్యాతి
 6. వాగీశ్వర
 7. కౌమారి
 8. బ్రహ్మ చారిణి
 9. బుద్ధి ధాత్రి
 10. వరదాయిని
 11. క్షుద్ర ఘంట
 12. భువనేశ్వరి

ఇదే స్తోత్రం ఆరంభంలో సరస్వతి, వీణాపుస్తక ధారిణి, హంస వాహన, విద్యా దానకరి అన్న సంబోధనలు, చివరిలో బ్రాహ్మీ, పరమేశ్వరి, బ్రహ్మ రూపి అన్న సంబోధనలు ఉన్నాయి. ఇంకా వివిధ సందర్భాలలో చెప్పబడిన కొన్ని నామములు - అనుష్టుప్, ఆదిత్య, ఈ, ఉక్తి, ఐందవి, కభార్య కాదంబరి, కాషాయ మోహిని, కాషాయ వల్లభ, గీః, గీర్దేవి, గౌః, జూం, పుస్తకమ్, బ్రాహ్మీ, భగవతీ, భారతీ, భాషా, మహాలక్ష్మీః, వర్ణ రూపిణీ, వాక్, వాణీ, వారీ, శారదా, శ్రీః, సావిత్రీ - అన్న నామాలు వాడబడినాయి.

అచ్చ తెలుగులో వివిధ కవులు వాడిన సంబోధనలు -

 • అంచ తత్తడి చెలియ, తూటిగానపు తేజీగల బోటి (హంస వాహిని)
 • కలన తపసి తల్లి (నారదుని తల్లి)
 • చదువుల తల్లి, చదువుల వెలది
 • తల వాకిటను మెలగు చెలువ, పలుకు చెలి (వాగ్రూప)
 • నలువ రాణి, వెన్నుని కొడుకు రాణి (బ్రహ్మకు భార్య)
 • పొత్తము ముత్తో (పుస్తక రూపిణి)
 • మినుకు జేడియ (విద్యుద్రూపిణి)
 • లచ్చి కోడలు (లక్ష్మీ దేవికి కోడలు)
 • వెల్ల ముత్తైదువ (తెల్లని రూపము గలది)

గ్రంథాలు, పురాణాలు

మార్చు

ప్రార్థనలు, స్తోత్రాలు

మార్చు

తెలుగునాట ప్రాచుర్యంలో ఉన్న ఒక పద్యం. ఇది పోతన రచించిన పద్యమని కొందరంటారు.

తల్లీ నిన్నుదలంచి పుస్తకము చేతన్ బూనితిన్ నీవునా
యుల్లంబందున నిల్చి జృంభణముగా సుక్తుల్ సుశబ్దంబు శో
భిల్లన్ బల్కుము నాదువాక్కునను సంప్రీతిన్ జగన్మోహినీ
ఫుల్లాబ్జాక్షి సరస్వతీ భగవతీ పూర్ణేందు బింబాననా

పెక్కు సంస్కృత ప్రార్థనా స్తుతులతో బాటు తెలుగులో కూడా అనేకానేక స్తోత్రాలున్నాయి. ఏదైనా రచన ఆరంభంలో గురువునూ, వినాయకునీ, తల్లిదండ్రులనూ, ఇష్ట దైవాన్నీ స్తుతించడం తెలుగు సాంప్రదాయిక రచనలలో ఆనవాయితీ గనుక సరస్వతి స్తుతులు చాలా ఉండవచ్చును. వాటిలో కొన్ని ఉదాహరణలు క్రింద ఇవ్వబడ్డాయి.

 • శ్రీ సరస్వతీ నిత్యపూజా విధానం
 • శ్రీ సరస్వతీ కవచం
 • శ్రీ మహాసరస్వతీ ధ్యానం
 • పుస్తక పూజ (అక్షరాభ్యాసం)
 • శ్రీ సరస్వతీ ప్రార్థన
 • శ్రీ సరస్వతీ సహస్రనామ స్తోత్రం
 • శ్రీ సరస్వతీ సహస్ర నామావళి
 • శ్రీ సరస్వత్యష్టోత్తర శతనామ స్తోత్రం
 • శ్రీ సరస్వత్యష్టోత్తర శతనామావళి
 • శ్రీ సరస్వతీ ద్వాదశ నామస్తోత్రం
 • శ్రీ సరస్వతీ స్తోత్రము (అగస్త్య ప్రోక్తం)
 • శ్రీ సరస్వతీ సూక్తము
 • శ్రీ సరస్వతీ గాయత్రి

సరస్వతి దేవి పేర్లు

మార్చు

పేర్లు వాటి అర్ధాలు పేరు అర్థం

ఐష్వి ఈ పేరు యొక్క ప్రాథమిక అర్ధం ‘దీవించబడినది’. దీనికి మరో అర్ధం ఉంది - ‘విజయం’.

ఆశ్వీ ఈ పేరు యొక్క అర్థం ‘విజయం’. ఇది సరస్వతి దేవికి మరొక పేరు.

ఆశ్వి ఈ పేరుకు ‘ఆశీర్వాదం’, ‘విజేత’ అని కూడా అర్ధం. ఈ పేరు సరస్వతి దేవికి సూచించబడుతుంది.

ఆయరా దీని అర్థం ‘గౌరవనీయ వ్యక్తి’. ఇతర అర్ధాలు ‘భూమి’, ‘శ్రద్ధగలవి’, ఇది సరస్వతి దేవికి పేరు.

అక్షర సూటి అర్థం ‘అక్షరం’. ఇది కొద్దిగా పాత ఫ్యాషన్ కానీ సంతోషకరమైనది. ఇది సరస్వతి దేవతను సూచించినందున ఇది మాయా స్పర్శను ఇస్తుంది.

అనిషా దీనికి ‘స్వచ్ఛమైన’, ‘నిరంతర’, ‘దయ’, ‘సుప్రీం’, ‘రోజు’, ‘ఆశను తెచ్చేవాడు’ వంటి రకరకాల అర్థాలు ఉన్నాయి. ఈ పేరు ‘ప్రకాశం’ కూడా వర్ణిస్తుంది, దీని అర్థం ‘నిరంతరాయంగా’.

అయనా ‘అందమైన వికసిస్తుంది’, ‘అమాయకత్వం’ అని అర్ధం కాబట్టి ఈ పేరు ప్రత్యేకమైనది. దీని అర్థం ‘కన్ను నిర్వచించడం’.

బని ఇది మనోహరమైన, అందంగా ధ్వనించే పేరు, దీని అర్థం ‘దేవత సరస్వతి’. దీని అర్థం ‘వాయిస్’ లేదా ‘స్పీచ్’.

భారతి ఈ పేరు ‘సైన్సెస్’, ‘వివేకం’తో ప్రతిధ్వనిస్తుంది. దీని అర్థం ‘చరిత్రపై ప్రేమ’. ఇది సరస్వతి దేవి యొక్క లక్షణాలను వర్ణిస్తుంది.

భారతి దీని అర్థం ‘విద్య , జ్ఞానం యొక్క దేవత’, సరస్వతి దేవికి మరొక పేరు.

భారతి ఈ పేరు యొక్క అర్థం “ధర్మవంతుడు”, “విజయం”, “ఉచ్చరించు”. ఇది భారతీయ పేరు స్త్రీ వెర్షన్.

బిల్వానీ పేరు అంటే ‘మనోహరమైన’, ‘బలమైన’, ‘ధైర్యవంతుడు’. ఈ పేరు తాజా, పురాతన మిశ్రమం.

బినా ఈ పేరు సంగీతానికి దగ్గరి సంబంధం కలిగి ఉంది, దీని అర్థం ‘శ్రావ్యమైన’, ‘తాజాదనం’, ‘శ్రావ్యమైన’. సరస్వతి దేవి సంగీత వాయిద్యం చిత్రీకరించడానికి ఇది ఒక పేరు.

బ్రాహ్మణి ఈ పేరు విశ్వ సృష్టికర్త భార్య బ్రహ్మ భార్య. ఈ పేరుకు ప్రత్యేకమైన రింగ్ ఉంది,, దీని అర్థం ‘బ్రహ్మ ప్రభువు యొక్క శక్తి’.

చంద్రవదానం ఎవరి ముఖం చంద్రుడిలా ఉబ్బిపోతుంది

చంద్రికా దీని అర్థం ‘చంద్రుడు’ లేదా ‘మూన్‌లైట్’. ఇది చాలా స్త్రీలింగ పేరు, ఖగోళ.

దివ్యంగ శుభ శరీరంతో ఒకటి

గిర్వానీ ఈ పేరు యొక్క అర్థం ‘రాణి’. ఈ పేరు సరస్వతి, పార్వతి దేవతలకు ఉపయోగించబడింది.

జ్ఞానేశ్వరి ఈ ప్రత్యేక పేరు జ్ఞాన దేవతను సూచించడానికి ఉపయోగించబడుతుంది, ఇది సరస్వతి దేవత లేదా లక్ష్మి దేవి.
జ్ఞానడ ఈ పేరు యొక్క అర్థం ‘జ్ఞానం ఇచ్చేవాడు’. ఈ పేరు యొక్క ఇతర అర్ధం ‘వేద దేవత’.

హంసిని ‘హంసను తొక్కేవాడు’ అని అర్ధం ఈ పేరుకు అందమైన అర్ధం ఉంది. సరస్వతి దేవికి ఇది ఒక రూపకం.

హన్సిని ఈ పేరు సరస్వతి దేవికి మరొక రూపకం,, దీని అర్థం ‘హంస’, ‘అందమైన మహిళ’.

హంసిహా ఇది చాలా ప్రాచుర్యం పొందిన పేరు, ఎందుకంటే ఇది రెగల్ అనిపిస్తుంది. దీని అర్థం ‘అత్యంత అదృష్ట అమ్మాయి’.

ఇరా ఈ అసాధారణ పేరు అంటే ‘క్రిస్టల్ క్లియర్ వాటర్’, ‘ఎర్త్’, ‘అలర్ట్’. ఇది శాంతి దేవతను చిత్రీకరించడానికి కూడా ఉపయోగించబడింది.

ఇర్షిత సరస్వతి దేవిని చిత్రీకరించడానికి ఇది మరొక పేరు, ఇది చాలా ప్రాచుర్యం పొందింది.

జాన్వికా జాన్విక అనే పేరు గంగా నది యొక్క వర్ణన. ఇది రిషి జాహిను కుమార్తె.

గాన్వీ ఈ పేరు గంగా నది అని కూడా అర్ధం. మరొక అర్థం ఇది ‘సరైన వ్యక్తి’, ‘విద్యావంతులు’.

కదంబరి పేరు అంటే ‘ఆడ కోకిల’. ఇతర అర్ధాలు ‘దేవత’, ‘నవల’, ‘కథ’.

కామరూప వివిధ రూపాలను కోరుకున్నట్లు తీసుకునే దేవత

కాంత మెరిసేది

కావ్య ‘కవిత’ లేదా ‘కదలికలో కవిత్వం’ అని అర్ధం కాబట్టి ఈ పేరు చాలా ప్రశాంతంగా అనిపిస్తుంది. దీనికి కవితాత్మక అనుభూతి ఉంది,, దీని అర్థం ‘తీపి’.

మహాభద్ర గంగా నది

మహామయ భ్రమతో విశ్వాన్ని కప్పి ఉంచేవాడు

మహామయ గొప్ప భ్రమ ఉన్న దేవత

మహాశ్వేత ‘సంపూర్ణ తెలుపు’ అని అర్ధం కాబట్టి ఈ పేరు భిన్నంగా అనిపిస్తుంది.

మాలిని ఈ తీపి ధ్వని పేరు అంటే ‘సువాసన’.

మంజుశ్రీ పేరు అంటే ‘దైవ సౌందర్యం’. దీని అర్థం ‘ఇప్పటికీ యువత’, ‘బలవంతుడు’, ‘అంతర్దృష్టి’ లేదా ‘ప్రజ్ఞ’తో సంబంధం కలిగి ఉంటుంది.

మేధా మేధా అనే పేరుకు ‘తెలివితేటలు’, ‘జ్ఞానం’ అని అర్ధం. ఇతర అర్థాలు ‘ప్రేమతో ప్రకాశిస్తాయి’ లేదా ‘తెలివి’.

మేధస్వి జ్ఞానం, ప్రాణాధారం, బలం, శక్తి, సామర్థ్యం, ​​శక్తి, మేధస్సు

నిహారికా పేరు అంటే ‘పొగమంచు’, ‘మంచు బిందువు’, ‘మొదటి వర్షపు బొట్టు’. ప్రేమతో లేదా నక్షత్రాల సమూహంతో ఏదో చూడటం కూడా దీని అర్థం. ఇది ప్రశాంతమైన ఆత్మను సూచించడానికి ఉపయోగించే పదం.

నిరంజన దీని అర్థం ‘మంచి , మచ్చలేని స్త్రీ’, ఇది మత సూత్రాలు, హిందూ మంత్రాలలో ఉపయోగించే పదం. ఈ పేరు నిరంజన్ స్త్రీ వెర్షన్.

నైరా ఈ పేరు యొక్క ప్రాథమిక అర్థం ‘రోజ్’. సరస్వతి దేవి యొక్క నిత్య సౌందర్యాన్ని వివరించడానికి దీనిని ఉపయోగిస్తారు.

పద్మక్షి కమలం ఒకటి కన్ను

పద్మనిలయ దేవత ఎవరి ఇల్లు లోటస్‌లో ఉంది

పావకి ఈ పేరుకు ‘స్వచ్ఛత’, ‘అగ్ని నుండి పుట్టినవారు’ అని అర్ధం. ఇది నేర్చుకునే దేవతకు పర్యాయపదం.

ప్రద్న్య ఇది ‘తెలివితేటలు’, ‘వివేకం’, ‘శక్తి’ యొక్క వర్ణన. మరొక అర్ధం ‘బుద్ధి’, సరస్వతి దేవి యొక్క మరొక పేరు.

ప్రగ్యా ఈ ప్రత్యేకమైన పేరు ‘ప్రశాంతత’, ‘పరాక్రమం’ అనే అర్థాన్ని కలిగి ఉంటుంది. ఇది ‘తెలివితేటలు’, ‘జ్ఞానం’ చూపించడానికి కూడా ఉపయోగించబడుతుంది.

ప్రజ తెలివైన, తెలివైన స్త్రీ, తెలివితేటలు, అవగాహన, వివేచన

ప్రాణిక్య ఈ పేరు యొక్క ప్రాథమిక అర్ధం ‘తెలివైన’, ‘అందరికీ నచ్చినది’. దీని అర్థం ‘జ్ఞానం’.

రాహిణి మూన్, ఎ స్టార్

రాముడు మనోహరమైన దేవత

రిచా ఈ పేరు వేదాలలో రచన, శ్లోకం, శ్లోకాలను వర్ణిస్తుంది. దీని అర్థం ‘నిలబెట్టేవాడు’.

రిధిమా ఈ పేరు ముత్యానికి, దాని స్వచ్ఛతకు సూచన. దీని అర్థం ‘ప్రేమతో నిండినది’.

సరస్వతి ఈ పేరు ‘నేర్చుకునే దేవత’ యొక్క వర్ణన, దీని అర్థం ‘సారాంశాలతో నిండినది’.

సౌదామిని మెరుపులాంటిది

సౌమ్య ఈ పేరు యొక్క ప్రాథమిక అర్ధం ‘మృదువైన స్వభావం’. బ్రహ్మ పురాణం గుర్తించినట్లుగా, ఈ ప్రత్యేక పేరు భరత్వర్షంలోని తొమ్మిది ప్రాంతాలలో ఒకటి.

సావిత్రి కాంతి కిరణం

శారద సాహిత్యం, కళ యొక్క దేవతను వర్ణించడానికి ఈ రకమైన పేరు ఉపయోగించబడుతుంది.

శ్రావణిక ఈ పేరు ‘ఆకాంక్షకుడు’, ‘వినడానికి అర్హమైనది’ అని అర్థం. ఇది ‘నది ప్రవాహం’ లేదా ‘శివుడి ఆశీర్వాదం’ యొక్క వర్ణన కూడా.

సురవండిత దేవతలచే ఆరాధించబడిన దేవత

స్వరత్మిక సంగీత ఆత్మ వద్ద ఉన్నవాడు

త్రిగుణ మూడు లక్షణాల స్వరూపం అయినవాడు

వాచి సంక్షిప్తంగా, ఈ తీపి పేరు సరస్వతి దేవికి ప్రసిద్ధి చెందిన ‘మెల్లిఫులస్’ అని అర్ధం.

వాగ్‌దేవి నేర్చుకునే దేవత, నేర్చుకునే దేవత

వాగిశ్వరి మాటల సార్వభౌమ దేవత, ఒక రాగం పేరు

వైష్ణవి విష్ణువు ఆరాధకుడు

వాణి పేరు అంటే ‘ప్రసంగం’ లేదా ‘మ్యూస్’. దీనికి సరస్వతి దేవి యొక్క వర్ణన అయిన ‘వాయిస్’, ‘మాట్లాడేది’ వంటి అర్థాలు కూడా ఉన్నాయి.

వనిశ్రీ ప్రసంగం లేదా మాటల దేవత

వాన్మయి ప్రసంగం, అనర్గళంగా

వేదాశ్రీ ఈ ప్రత్యేక పేరు వేదాలకు సంబంధించినది, ఎందుకంటే దీని అర్థం “వేదాల అందం” లేదా ‘అన్ని వేదాలు తెలుసు’.

వీణవణి వీణా లేదా సంగీత వాయిద్యం సూచిస్తుంది

విదుషి ఈ ప్రత్యేక పేరు ‘ఇంటెలిజెన్స్’ లేదా ‘నేర్చుకున్న’ సూచన.

విద్యాదేవి ఈ పేరు సరస్వతి దేవత జ్ఞాన దేవత యొక్క వర్ణన.

విమల విమల అనే పేరుకు ‘స్వచ్ఛమైన’ అని అర్ధం ఉన్నందున దీనికి మంచి గుణం ఉంది.

వింధ్యవాస దేవత ఎవరి నివాస స్థలం వింధ్య పర్వతం

సరస్వతి దేవి పేర్లు చాలా విషయాల ప్రతిబింబం.

ఇవి కూడా చూడండి

మార్చు

మూలాలు

మార్చు
 1. 1.0 1.1 1.2 [ పరాశక్తి రూపమే సరస్వతి - రచన: డా. యల్లాప్రగడ మల్లికార్జునరావు - ఈనాడు వ్యాసం]
 2. http://www.koausa.org/KoshSam/sharda1.html Archived 2007-12-10 at the Wayback Machine లో వ్యాసం Sarada Temple in Kashmir - by P.N.K. Bamzai - Koshur Samachar

బయటి లింకులు

మార్చు
"https://te.wikipedia.org/w/index.php?title=సరస్వతి&oldid=4197944" నుండి వెలికితీశారు