మనసు పలికే మౌనరాగం

మనసు పలికే మౌనరాగం
(2006 తెలుగు సినిమా)
తారాగణం స్నేహ
విడుదల తేదీ 2 నవంబర్ 2006
భాష తెలుగు
ఐ.ఎమ్.డీ.బి పేజీ