మన్నవ (అయోమయ నివృత్తి)

మన్నవ, గుంటూరు జిల్లా, పొన్నూరు మండలానికి చెందిన గ్రామం.


మన్నవ తెలుగువారిలో కొందరి ఇంటిపేరు.

  1. మన్నవ గిరిధరరావు
  2. మన్నవ బాలయ్య