మరదలు (అయోమయ నివృత్తి)

(మరదలు నుండి దారిమార్పు చెందింది)
  • మరదలు తమ్ముని భార్య లేదా భార్య యొక్క చెల్లి.