ఒక వ్యక్తి యొక్క భార్య చెల్లెలు లేక తమ్ముడి భార్య మరదలు అవుతుంది.

"https://te.wikipedia.org/w/index.php?title=మరదలు&oldid=378052" నుండి వెలికితీశారు