మరుపూరు (అయోమయ నివృత్తి)

మరుపూరు, నెల్లూరు జిల్లా, పొదలకూరు మండలానికి చెందిన గ్రామం.

ఇంటి పేరుసవరించు