రాజకుటుంబములో మహారాజు యొక్క ధర్మపత్నిని మహారాణి అంటారు. రాజు తర్వాత రాజ్య పరిపాలనా వ్యవహారాల బాధ్యత మహారాణిదే. కొన్ని రాజ్యాలలో రాజు లేకున్ననూ రాజ్యభాధ్యతలను చేపట్టి పాలన సాగించిన రాణులు కలరు.

ప్రపంచ రాణులుసవరించు

భారతీయ రాణులుసవరించు

"https://te.wikipedia.org/w/index.php?title=మహారాణి&oldid=2954161" నుండి వెలికితీశారు