పంచాంగ విశేషాలు
హిందూ కాలగణన
తెలుగు సంవత్సరాలు
తెలుగు నెలలు
ఋతువులు

ఇది తెలుగు సంవత్సరంలో తొమ్మిదవ నెల.

సా.శ. 1893 : విజయ నామ సంవత్సరంలో తిరుపతి వేంకట కవులు చెన్నపట్టణములో అనీబిసెంటు సమక్షంలో అష్టావధానము నిర్వహించారు.[1]

పండుగలు

మార్చు
మార్గశిర శుద్ధ పాడ్యమి *
మార్గశిర శుద్ధ విదియ *
మార్గశిర శుద్ధ తదియ *
మార్గశిర శుద్ధ చతుర్థి *
మార్గశిర శుద్ధ పంచమి *
మార్గశిర శుద్ధ షష్ఠి సుబ్రహ్మణ్య షష్ఠి
మార్గశిర శుద్ధ సప్తమి *
మార్గశిర శుద్ధ అష్ఠమి *
మార్గశిర శుద్ధ నవమి *
మార్గశిర శుద్ధ దశమి *
మార్గశిర శుద్ధ ఏకాదశి గీతా జయంతి
మార్గశిర శుద్ధ ద్వాదశి *
మార్గశిర శుద్ధ త్రయోదశి *
మార్గశిర శుద్ధ చతుర్దశి *
మార్గశిర శుద్ధ పూర్ణిమ దత్తాత్రేయ జయంతి
మార్గశిర బహుళ పాడ్యమి *
మార్గశిర బహుళ విదియ *
మార్గశిర బహుళ తదియ *
మార్గశిర బహుళ చవితి *
మార్గశిర బహుళ పంచమి *
మార్గశిర బహుళ షష్ఠి *
మార్గశిర బహుళ సప్తమి *
మార్గశిర బహుళ అష్ఠమి *
మార్గశిర బహుళ నవమి రామకల్పం ప్రారంభం
మార్గశిర బహుళ దశమి *
మార్గశిర బహుళ ఏకాదశి *
మార్గశిర బహుళ ద్వాదశి *
మార్గశిర బహుళ త్రయోదశి *
మార్గశిర బహుళ చతుర్దశి మాసశివరాత్రి
మార్గశిర బహుళ అమావాస్య *

మూలాలు

మార్చు
  1. తిరుపతి, వేంకట కవులు (1908). శతావధానసారము. p. 24. Retrieved 26 June 2016.