పంచాంగ విశేషాలు
హిందూ కాలగణన
తెలుగు సంవత్సరాలు
తెలుగు నెలలు
ఋతువులు

క్రీ.శ. 1893-1894, 1953-1954లో వచ్చిన తెలుగు సంవత్సరానికి విజయ అని పేరు.

సంఘటనలుసవరించు

జననాలుసవరించు

2007-2008

మరణాలుసవరించు

పండుగలు, జాతీయ దినాలుసవరించు

బయటి లింకులుసవరించు

  1. తిరుపతి, వేంకట కవులు (1908). శతావధానసారము. p. 12. Retrieved 26 June 2016.
  2. తిరుపతి, వేంకట కవులు (1908). శతావధానసారము. p. 15. Retrieved 26 June 2016.
  3. తిరుపతి, వేంకట కవులు (1908). శతావధానసారము. p. 25. Retrieved 27 June 2016.