మినరల్ (Mineral) అనేది సహజంగా సంభవించే రసాయన సమ్మేళనం. చాలా తరచుగా, ఇవి స్ఫటిక సంబంధమైనవి, మూలంలో అజీవజన్యమైనవి. మినరల్ అనేది రాక్ (బండ) నుంచి భిన్నమైనది, ఇది మినరల్స్ లేదా నాన్-మినరల్స్ యొక్క సమూహమై ఉండవచ్చు, ఒక నిర్దిష్ట రసాయన కూర్పు కలిగి ఉండదు.

"https://te.wikipedia.org/w/index.php?title=మినరల్&oldid=2953676" నుండి వెలికితీశారు