మిన్నసోటా విశ్వవిద్యాలయం

మిన్నసోటా విశ్వవిద్యాలయం (English: University of Minnesota) అమెరికా సంయుక్త రాష్ట్రాలలోని మిన్నసోటా రాష్ట్రంలో కల ఒక ప్రముఖ ఉన్నత విద్యా సంస్థల వ్యవస్థ. అందులో ప్రధానమైన, అతి పెద్ద క్యాంపస్ జంటనగరాలుగా ప్రసిధ్ది గాంచిన మిన్నియాపొలిస్, సెయింట్ పాల్ లో కలదు.