మిశ్రో (అయోమయ నివృత్తి)

(మిశ్రో నుండి దారిమార్పు చెందింది)

మిశ్రా లేదా మిశ్రో ఒక భారతీయ పేరు.

  1. ఎస్.కె. మిశ్రో
  2. బ్రజేశ్ మిశ్రా