హేతువాది .సాంఘిక పౌరాణిక పాత్రలు ధరించిన సినీ నటుడు. ఈయన నాటకరంగ సినిమారంగ నటులచరిత్రలు రాశారు.

రచనలుసవరించు

  1. శతావతారాలు 1978
  2. ప్రాచీన భారతదేశంలో వైజ్ఞానిక ప్రగతి 1987