ముగ్గురు తెలుగు భాషలో ఒక సర్వనామము (Pronoun). తెలుగు సంధిగా విడదీస్తే మూడు + గురు అవుతుంది. ముగ్గురు అనగా మూడు మంది (Three persons).

సినిమాలు

మార్చు


"https://te.wikipedia.org/w/index.php?title=ముగ్గురు&oldid=4081691" నుండి వెలికితీశారు