ముడుంబ నృసింహాచార్యులు

ముడుంబ నృసింహాచార్యకవి (1841- 1927) సంస్కృతాంధ్ర కవి. వీరు జన్మతా శ్రీవైష్ణవులు. తండ్రి: వీరరాఘవాచార్యుడు. వీరు శ్రీకూర్మము దగ్గర వంశధారా తీరస్థమగు అచ్యుతపురిలో జన్మించారు. జననము: ప్లవ సంవత్సర భాద్రపద బహుళ నవమి 1841 సం||రం సెప్టెంబరు 22. నిర్యాణము: ప్రభవ సంవత్సర భాద్రపద బహుళ ద్వాదశి. 1927 సెప్టెంబరు 22 తేది.

ముడుంబ నృసింహాచార్యులు
జననం1841
మరణం1927
వృత్తికవి
తల్లిదండ్రులు
 • వీరరాఘవాచార్యుడు (తండ్రి)

రచించిన గ్రంథములు మార్చు

 • 1. రంగేశ శతకము.
 • 2. ప్రౌఢా శృంగారము.
 • 3. ముగ్ధా శృంగారము.
 • 4. కామినీదృష్టి శృంగారము.
 • 5. అంగ శృంగారము.
 • 6. సంకీర్ణ శృంగారము.
 • 7. శ్రీకృష్ణచాటువులు.
 • 8. సత్య శతకము.
 • 9. వృష్టిపంచాశక్తు.
 • 10. గరుడాచల నాటకము.
 • 11. కృతులు.
 • 12. హరికథలు.

సంస్కృత గ్రంథములు మార్చు

వీరు సంస్కృతమున వ్రాసిన తత్త్వగ్రంథముల సంఖ్య 22. సాహిత్యగ్రంథములు 14, నీతిశాస్త్రరచనలు 2.

 • 1. బ్రహ్మసూత్రభాష్యము.
 • 2. బ్రహ్మసుత్ర----
 • 3. ప్రపత్తి చింత.
 • 4. వాసవ పరాశరీయ నాటకము.
 • 5. జయసింహాశ్వమేధీయము.
 • 6. చిత్సూర్యాలోకము.
 • 7. కావ్యసూత్రవృత్తి-ఇత్యాదులు.

మూలాలు మార్చు