ములుగు పేరుతో ఈ క్రింది మండలాలున్నాయి.

తెలంగాణ మార్చు


ములుగు తెలుగువారిలో కొందరి ఇంటిపేరు.

"https://te.wikipedia.org/w/index.php?title=ములుగు&oldid=3091382" నుండి వెలికితీశారు