మూస:గుంతకల్లు–వాస్కో డ గామా రైలు మార్గము

గుంతకల్లు–వాస్కో డ గామా రైలు మార్గము
కి.మీ.
0 ముంబై-చెన్నై రైలు మార్గము మీద గుంతకల్లు జంక్షన్
5 గుంతకల్లు వెస్ట్
12 బంతనహళ్
16 శంకర-గుమ్మనూర్
19 బెవినహళు
23 టి. సాకిబండ
ఆంధ్రప్రదేశ్
కర్ణాటక
27 వీరాపూర్
36 హగారీ
44 హద్దినగుండు
50 బళ్ళారి జంక్షన్
బెంగళూరు–అరిసెకెరే–హుబ్లీ రైలు మార్గము వైపునకు
54 బళ్ళారి కంటోన్మెంట్ హాల్ట్
55 బళ్ళారి కంటోన్మెంట్
70 కుడదిని
77 దారోజీ
83 బళ్ళారి కంటోన్మెంట్ తోరణగల్లు జంక్షన్
బన్నిహట్టి
రణజిత్‌పుర
90 గడిగనూరు
97 బయలువడ్డిగెరి
102 పాపినాయకనహళ్ళి
109 కరిగనూరు
115 హోస్పేట జంక్షన్
బెంగళూరు–అరిసెకెరే–హుబ్లీ రైలు మార్గమువైపునకు
121 మునిరాబాద్
127 హిట్నల్
రాయచూరు వైపునకు
0 చిక్కబెనకల్
8 జబ్బలగుడ్డ
17 బుద్ధగంప
26/132 గినిగెరా జంక్షన్
143 కొప్పల్
155 భానాపూర్
159 తలకల్
166 బన్నికొప్ప
173 సోంపూర్ రోడ్
182 హార్లాపూర్
191 కంగింహళ్
200 గదగ్ జంక్షన్
సోలాపూర్–గుంతకల్లు రైలు మార్గము వైపునకు
205 బింకడకట్టి
213 హుల్కోటి
219 కొండికొప్ప
223 అన్నిగేరి
231 నావల్గుండ్ రోడ్
235 సిస్వింహళ్ళి
239 హెబ్సూర్
248 కుసుగల్
బెంగళూరు–అరిసెకెరే–హుబ్లీ రైలు మార్గమువైపునకు
258 హుబ్లీ జంక్షన్
262 ఉన్కల్
267 అమర్గోల్
272 నవలూర్
278 ధార్వాడ్
284 క్యార్కోప్
292 ముగద్
298 కంబర్గన్వి
304 కాషనకట్టి
315 అల్వన్ర్ జంక్షన్
షింగత్గేరీ
అంబేవాడి
321 భిస్తెంహట్టి
324 తవర్గట్టి
329 నగరగలి
336 దేవరాయి
344 శివాథన్
349 లోండా జంక్షన్
లోండా-మీరజ్-పూణే రైలు మార్గము వైపునకు
361 తినై ఘాట్
373 క్యాజిల్ రాక్
కర్ణాటక
గోవా
381 కరంజోల్
387 దుధ్‌సాగర్
388 దుధ్‌సాగర్ ఫాల్స్
392 సొనాలియం
400 కులెం
408 కాలెం
జువారి నది
417 కుడ్చడే
423 చందర్
427 సంజుజె ద అరే
మంగళూరు జంక్షన్ వైపునకు
మరింత సమాచారం: కొంకణ్ రైల్వే వైపునకు
432 మడ్గాం జంక్షన్
439 సురవాలి
440 మజోర్డా జంక్షన్
పన్వేల్ & ముంబై సిఎస్‌టి వైపునకు
445 కంసౌలిం
449 సంక్వల్
452 దబోలిం
గోవా ఇంటర్నేషనల్ ఎయిర్‌పోర్ట్
457 వాస్కో డ గామా

Sources: Google[full citation needed] and India Rail Info[1]

This is a route-map template for the గుంతకల్లు–వాస్కో డ గామా రైలు మార్గము.


మూలాలు

మార్చు
  1. "Amaravati Express". India Rail Info.