మూస:జీవ శాస్త్రము చేయవలసిన పనులు/మిగతా

{{మానవశరీరభాగాలు}} Yes check.svg దేవెర 03:07, 16 అక్టోబర్ 2007 (UTC)

  • బాగుంది. కానీ అక్షరక్రమంలో ఏర్పాటుచేస్తే ఇంకా బాగుంటుంది.
  • రాజశేఖర్ గారు , రత్నం గారు కష్టపది చాలా మంచి మూస తయారు చేశారు--బ్లాగేశ్వరుడు 13:24, 18 అక్టోబర్ 2007 (UTC)