యంత్రము (తంత్రము)

యంత్రము తంత్రము లో శక్తికీ శక్తి యొక్క ప్రతిరూపాలకీ సూచికలుగా ఉపయోగించబడే పరికరములు. ఇవి సాధారణంగా రేఖా చిత్రాల రూపంలో ఉంటాయి. ఇవి ద్విమీతీయంగా (two-dimensional) లేదా త్రిమీతీయంగా (three dimensional) ఉంటాయి. ఈ యంత్రాలలోని మధ్యభాగం లో దైవశక్తి కేంద్రీకరించబడి ఉంటుందని తంత్రములో ఒక నమ్మకము.

లోహాలతో నిర్మించబడిన శ్రీ చక్ర యంత్రము. దీనినే మహా మేరు అని కూడా అంటారు

వివిధ యంత్రాలు మార్చు

ఇవి కూడా చూడండి మార్చు

మూలాలు మార్చు

  1. https://web.archive.org/web/20150320141304/http://www.shivashakti.com/tripura.htm