యోగి రామయ్య గారు ఆంధ్రప్రదేశ్ కు చెందిన ప్రసిద్ధ యోగులు. వీరు శ్రీ రమణ మహర్షి అగ్రగణ్య శిష్యులలో ఒకరు. వీరు శ్రీ పొట్టి శ్రీరాములు నెల్లూరు జిల్లా, సంగం మండలం అన్నారెడ్డిపాలెం చెందిన వారు.

యోగి రామయ్య
YogiRamaiahPhoto.png
జననంమోపూరు, శ్రీ పొట్టి శ్రీరాములు నెల్లూరు జిల్లా
నిర్యాణము1962 ఫిబ్రవరి 12
అన్నారెడ్డిపాలెం
జాతీయతభారతీయుడు
స్థాపించిన సంస్థయోగి రామ తపోవనం & ఋషి మార్గ మిషన్ అన్నారెడ్డిపాలెం దువ్వూరు సంగం (నెల్లూరు జిల్లా) పిన్ - (524306) ph. 08622212484
గురువుశ్రీబ్రహ్మనందతీర్ధులు, రమణ మహర్షి
తత్వంఅద్వైతం
ప్రముఖ శిష్యు(లు)డుశ్రీ ప్రజ్ఞారణ్యస్వామి ( యోగి ప్రోటొప్లాజమ్)
తండ్రిచేవూరి పిచ్చిరెడ్డి
Yogi Ramiah with bhagavan.png
Yogi Ramaiah Asramam Gate, Anna Reddy Palem, Nellore Dist
Yogi Ramaiah Asramam Samadhi, Anna Reddy Palem, Nellore Dist
Yogi Ramaiah Asramam, Anna Reddy Palem, Nellore Dist
Yogi Ramaiah Asramam, Anna Reddy Palem, Nellore Dist

ఇంగ్లీష్ ప్రధాన భాషగా ఉన్న ప్రపంచానికి శ్రీరమణ మహర్షి గారిని పరిచయం చేసిన పుస్తకం "రహస్య భరతదేశం లో ఒక అన్వేషణ" (A Search in Secret India by Paul Brunton" ). ఈ పుస్తక రచయత పాల్ బ్రంటన్ తాను ఎంతో ప్రశాంతతను శ్రీరామయోగి సాన్నిధ్యంలో అనుభవించినట్లు వ్రాసారు.

కుటుంబ నేపథ్యంసవరించు

నెల్లూరు పట్టణానికి పశ్చిమంగా ఉన్న వేదాద్రి (నరసింహ కొండ) చెంగటి "మోపూరు" గ్రామం వీరి జన్మ స్థానము. వారి తండ్రి చేవూరి పిచ్చిరెడ్డి. వీరి వంశము దాన ధర్మాలకు జ్ఞాన సాధనకు ప్రసిద్ధికెక్కింది. మూడుతరాలుగా ఈ వంశమునకొక్కడే పుత్రుడు.

సవరించు

సహ యోగులుసవరించు

యోగి రామ తపోవనంసవరించు

యోగి రామ తపోవనం & ఋషి మార్గ మిషన్ అన్నారెడ్డిపాలెం దువ్వూరు సంగం (నెల్లూరు జిల్లా) పిన్ - (524306) ph. 08622212484

యోగి రామయ్య గారి శిష్యులుసవరించు

మూలాలుసవరించు

A Search in Secret India, Paul Brunton, Rider & Company, 1934

పుస్తకం : శ్రీరమణ లీల, రచన : కృష్ణ భిక్షు, ప్రచురణ : రమణాశ్రమము

బయటి లింకులుసవరించు