రంగయ్య

ఇవ్వబడిన పేరు

రంగయ్య పేరుతో కొన్ని గ్రామాలు:


"https://te.wikipedia.org/w/index.php?title=రంగయ్య&oldid=2900659" నుండి వెలికితీశారు