రవి భారత ఉపఖండములో ప్రసిద్ధిచెందిన పేరు. రవి అనగా సంస్కృతంలో సూర్యుడు.

"https://te.wikipedia.org/w/index.php?title=రవి&oldid=4174588" నుండి వెలికితీశారు