• మహారాజు - రాచరికంలో రాజ్యాన్ని పరిపాలించేవాడు

పేర్లు మార్చు

"https://te.wikipedia.org/w/index.php?title=రాజు&oldid=3992909" నుండి వెలికితీశారు