మహాభారతంలో రేవతి బలరాముడు భార్య.

"https://te.wikipedia.org/w/index.php?title=రేవతి&oldid=365495" నుండి వెలికితీశారు