రైతుబిడ్డ (అయోమయ నివృత్తి)

(రైతు బిడ్డ నుండి దారిమార్పు చెందింది)