రైతుబిడ్డ (అయోమయ నివృత్తి)

(రైతు బిడ్డ నుండి దారిమార్పు చెందింది)

రైతుబిడ్డ అంటే వ్యవసాయ కుటుంబానికి చెందినవారు అని అర్థం.