రోహిణి పబ్లికేషన్స్

రోహిణి పబ్లికేషన్స్ ఆంధ్ర ప్రదేశ్ లోని ఒక ప్రచురణ సంస్థ. దీని ప్రధాన కేంద్రం రాజమండ్రిలో ఉండగా శాఖ విజయవాడలో ఉంది.

రోహిణి పబ్లికేషన్ యొక్క ప్రధాన వ్యాపార, ప్రచురణ సంస్ధ భవనము, రాజమండ్రి

ప్రచురణలు

మార్చు
 • బాల వ్యాకరణము
 • వ్యాస కల్పవల్లి
 • విద్యార్థి కల్పవల్లి
 • శబ్దార్థ చంద్రిక
 • సంపూర్ణ నీతిచంద్రిక
 • గజేంద్ర మోక్షము
 • శ్రీ నరసింహ శతకము
 • భాస్కర శతకము
 • శ్రీ కాళహస్తీశ్వర శతకము
 • దాశరథి శతకము
 • రుక్మిణీ కళ్యాణము
 • వేమన శతకము
 • సుమతి శతకము
 • శ్రీకృష్ణ శతకము
 • కుమారీ శతకము
 • కుమార శతకము
 • రామరామ శతకము
 • నారాయణ శతకము
 • నీతి శాస్త్రము
 • నీతిశతక రత్నావళి
 • సంగీత స్వరాలు
 • సంగీత పాఠాలు
 • సంగీత రాగదర్శిని
 • శ్రీ అన్నమాచార్య కీర్తనలు
 • శ్రీ త్యాగరాజు కృతులు
 • శ్రీ రామదాసు కీర్తనలు
 • శ్రీ పురంధరదాసు కీర్తనలు
 • శ్రీ శ్యామశాస్త్రి కీర్తనలు
 • శ్రీ ముత్తుస్వామి దీక్షితుల కీర్తనలు
 • సాయి భక్తి కీర్తనలు
 • సాయి గానామృతం
 • సాయి గీత్ మాల
 • సాయి గాన మంజరి
 • అమ్మవారి భక్తి గీతాలు
 • శ్రీ అయ్యప్ప భక్తి గీతాలు
 • సర్వదేవతా భక్తి గీతాలు
 • చంద్రా లోకము