లంగరు ఓడలను నీటి ప్రవాహంలో కదలకుండా ఉంచడానికి ఉపయోగించే సాధనము.

లంగరు
"https://te.wikipedia.org/w/index.php?title=లంగరు&oldid=811508" నుండి వెలికితీశారు