లతాంగి రాగము కర్ణాటక సంగీతంలో ఒక రాగము. కర్ణాటక సంగీతంలోని 72 మేళకర్త రాగాల వ్యవస్థలో ఇది 63వ మేళకర్త రాగము.[1][2] ముత్తుస్వామి దీక్షితుల కర్ణాటాక సంగీత పాఠశాలలో ఈ రాగాన్ని "గీత ప్రైయ" అని పిలుస్తారు.

"లతాంగి" scale with Shadjam at C

రాగ లక్షణాలు

మార్చు
(S R2 G3 M2 P D1 N3 S)
(S N3 D1 P M2 G3 R2 S)

ఈ రాగంలో వినిపించే స్వరాలు : చతుశృతి రిషభం, అంతర గాంధారం, ప్రతి మధ్యమం, శుద్ధ ధైవతం, కాకలి నిషాధం. ఈ సంపూర్ణ రాగం 27వ మేళకర్త రాగమైన సరసాంగి రాగము నకు ప్రతి మధ్యమ సమానం.

రచనలు

మార్చు

మూలాలు

మార్చు
  1. Ragas in Carnatic music, డా॥ఎస్.భాగ్యలక్ష్మి రచన, ప్ర.సం.1990, సీబీహెచ్ పబ్లిషర్స్
  2. Sri Muthuswami Dikshitar Keertanaigal by Vidwan A Sundaram Iyer, Pub. 1989, Music Book Publishers, Mylapore, Chennai